Bryllupsfest

Mad og hvad dertil hører
Det første, I skal overveje, er: Hvilken stemning vil I gerne have, at der er til jeres bryllup? Skal I have reception eller ej? Skal middagen være pomp og pragt i Børssalen, eller en mere uformel stemning på en lejrskole eller i en roklub? Skal det være buffet eller servering ved bordene? Eventuelt en kombination? Vil I have telte i haven , skal I være klar over, at det ikke er billigere end at leje selskabslokaler fordi I også vil skulle leje alt muligt andet til at sætte folk og mad på. Til gengæld har I mulighed for selv at pynte, fuldstændig som I vil have det.

Men inden I kommer for godt i gang, så forhør jeg hos den catering, I har tænkt jer at bruge. De har ofte forbindelser til telte, service og også musikere. 

Har I en yndlingsrestaurant, kunne I forhøre jer, om de kunne lukke restauranten for jeres skyld, så I kunne fejre bryllup der. 

Og husk på at vegetarer og andre minoriteter godt kunne befinde sig blandt jeres gæster. De vil også gerne have noget godt at spise.

Bryllupsfest

bryllupskagen

Det lille brudepar på toppen og så skal der skæres for. Alene for billedets skyld bliver man nødt til at have en bryllupskage. Men pas på! De er dyre – cirka 40-70 kroner per person – og ofte bliver det mere staffage end smag.

bryllupskagen

Taler og sange

Festens vært, ofte brudens far, begynder med at byde velkommen og præsentere aftenens toastmaster. Det er toastmasteren, der styrer talernes og sangenes rækkefølge, hvilket han samarbejder med serveringspersonalet og musikerne om. Han skal introducere hver enkelt taler eller sangskriver, og det er derfor en fordel at vælge en person, der kender gæsterne. Også gerne en med en kende humoristisk sans! Når værten har præsenteret ham, præsenterer han sig selv og beder så gæsterne om at melde sig i god tid, så han kan disponere talernes rækkefølge. Du kan bruge dit bordkort til at skrive bagpå og sende ned til toastmasteren, så han ved, du vil holde tale.

Den klassiske talerække:

1. Brudens far
2. Gommen
3. Forloveren
4. Gommens far – hvis han altså ikke også var forlover.
5. Hvis bruden vil holde tale, er hun nummer 5.

Herefter bestemmer man talerækken af, hvor nær gæsterne står brudeparret. 

Med hensyn til sange: Med mindre du er en storslået rimsmed, hvis versefødder går i takt, så forskån selskabet for dine Keld Heick-tilbøjeligheder. Synes du endelig, der skal synges på dit initiativ, så kopier en sang fra Højskolesangbogen. De er faktisk ualmindelig smukke, og mange af dem egner sig glimrende til et bryllup.

Læs mere:

Ærøsund Badehotel
Bernstorff Slot bryllup
Billeder til gæsterne
Bliv gift på stranden Århus

“I og for sig gør det nu mindre til Sagen, hvem man faar tilbords ved en saadan Middag, idet Talerne og Sangene er saa mange, at der ikke gives En megen Tid til Samtale. Allerede ved Suppen begynder det med, at Værten byder velkommen, og derefter gaar det Slag i Slag. En af Forloverne holder Talen for Brudeparret, og den usalige Brudgom har derpaa at takke Brudeor nogetns Forældre for den største Livets Gave, de har skænket ham, en Pligt som har ødelagt Festens Glæde for mangen Brudgom, og som – det skal indrømmes – heller ikke altid klares med afgjort Held, idet de Færreste har Mod til som hin Brudgom at sige: “Tak for Caroline!” men indlader sig paa lange Udviklinger.

Efter Brudgommens Tale

Efter Brudgommens Tale vilde det være en Velsignelse, om der blev sat en Stopper for Veltalenheden, saa Gæsterne kunde faa Lov at more sig efter Behag, men tværtimod føles der gensidige Forpligtelser til at udbringe Skaaler for de tilstedeværende Søskende, Svigerinder, Tanter og gamle Ammer – hvem ikke – hvilket unegtelig, da man er nødt til at høre paa det, gør en saadan Fest til en tvivlsom Fornøjelse.

Derfor – hvis det ikke paa Grund af en indtrængende Opfordring er nødvendigt eller et ganske specielt Talent er til Stede – bør man afholde sig fra at optræde som ukaldet Taler ved en Bryllupsfest eller lignende Anledning, for ikke af Hensyn til en Enkelt at virke hæmmende paa den almindelige Munterhed. 

Hvis man dog føler sig kaldet til at være Festtaler, bør man undgaa at nævne ethvert Forhold, der er sørgeligt eller ubehageligt for dem, man ønsker at hædre og glæde med sine Ord.”

Musik til bryllup

Ved et rigtigt bryllup bliver der danset efter maden. Har I lejet en hip dj eller et ditto band, så sørg for at de den første times tid er i stand til at spille andet and techno-jungle-drum’n-bass-acid-house. Noget Glenn Miller Orchestra og videre i den dur, så de ældre i selskabet også kan få fordelt pundene fra middagen og danset med den flotte brudgom.

Bryllupsinspiration

Der findes efterhånden mange inspirationskilder til, hvordan brylluppet skal være. Der er mange magasiner og blade. Bryllupsmagasinet udgives to gange årligt, men findes også i en online udgave, der har masser af brudekjoler, læsererfaringer og tips til alt angående brylluppet.
Du kan også fornøje dig med bryllupsbogen Kærlighedens Fest, der “giver ideer til de små detaljer, som gør brylluppet stort. 

Læs mere:

Originally posted 2020-06-28 12:18:30.

Scroll Up